Behçet Yavuz

Yaşamını eğitime ve öğrenmeye adamış, ülkemizin dört bir yanında yetiştirdiği, yüreğine dokunduğu on binlerce öğrencisi için “işte benim en büyük sermayem.” diyen bir eğitim duayeni, eğitim ve öğrenme lideridir.

      Otuz dokuz yıllık eğitim sektörü deneyiminin 21 yılı devlette son 18 yılı da özel sektörde geçmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığı süre içinde her pozisyonda önemli görevlerde bulunmuştur. Türkçe öğretmenliği, Müdür Yardımcılığı, Okul Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanlığı, ŞubeMüdürlüğü, Türkçe Eğitimini Geliştirme Merkezi (TEGEM) Başkanlığı,  Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerinden sonra Ankara ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak Milli Eğitim Bakanlığındaki kariyerini tamamlamıştır. 2003 yılında özel sektöre geçen Yavuz, Türkiye’nin önemli özel okullarında (Bahçeşehir Koleji, MEF Okulları, Ekin Koleji, Zafer Koleji,) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Koordinatör ve Genel Müdür gibi görevlerde bulunmuş ve Düşünür Kolejlerini kurarak eğitim dünyasına armağan etmiştir.

      Özel okul açabilmek için ülkemizin tüm illerini tek tek gezerek 60’dan fazla okulun kuruluş ve açılış süreçlerini yönetmiş, “her çocuğun doğru, kaliteli eğitim ve öğrenme hakkı vardır.” diyerek onlara hizmet için kendini adamıştır. 

      Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak” hedefine ulaşabilmenin en önemli yolunun eğitim olduğuna inanan Yavuz, 21.yüzyılın değişen ve gelişen koşullarında yepyeni beceriler ve yepyeni mesleklerin ortaya çıktığını, bu paralelde de yeni kuşak gençlerimizi/çocuklarımızı 2030’lu yılların dünyasına şimdiden hazırlamamız gerektiğini, bu anlamda da okullara büyük görev düştüğünü söyler.

     Eğitim alanında yayımlanmış ve okullarda MEB tarafından kabul edilerek okutulmuş 5 kitabı bulunan Behçet Yavuz, TRT’de eğitim programları sunuculuğu, senaryo yazarlığı gibi görevlerde de bulunmuştur. Çeşitli ulusal ve bölgesel gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Tenis ve satranç oynamayı çok sever, voleybol hakemliği yapmıştır. İyi bir basketbol ve voleybol tutkunudur. 

      Merkezi İzmir’de yer alan ve sadece öğretmen adaylarına burs veren Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) kurucularındandır. İZSİAD (İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin) Danışma Kurulu üyesi olup bir dönem İzmir Salihlililer Derneğinin de başkanlığını yapmıştır.

    Yavuz, “Doğup büyüdüğüm, beni bugünlere getiren bu topraklara vefa borcumu son nefesime kadar ödeyeceğim.” diyerek geçmişte olduğu gibi İzmir’e fark yaratan İzbilim Koleji adında yeni bir okul markası daha kazandırdı. 

      İzbilim Koleji, Atatürk’ün “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.” sözlerinden ilham alarak “Bilimin izinde” mottosuyla 21. yüzyılın beceri ve yetkinleriyle donatılmış nesiller yetişmeyi hedefleyerek eğitim dünyasında yerini aldı.  Behçet Yavuz, halen İzbilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

behcetyavuz
Top