Prof.Dr. Uğur Batı “Eğitiminizi Nasıl Alırdınız?”

  • egtkonus
  • Şubat 23, 2021
  • Yorum yapılmamış
Şimdi Paylaş
218 Görüntüleme

172. EGT Konuş eğitim konuşmalarında bu haftadaki konuklarımız ‘Beyin ve Öğrenme’ başlığı altında yine birbirinden değerli bilgilerle bizleri düşünmeye, konuşmaya teşvik ederek aynı zamanda sadece eğitime değil insan hayatındaki en önemli değerlere yer verdiler. 

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Uğur Batı 20 dakikalık konuşmasında katılımcılar üzerinde bıraktığı etki görülmeye değerdi.  45 Maddeden oluşan “Eğitiminizi nasıl alırdınız? “ Sorusu ile katılımcıları düşünmeye ve kendi benliklerini hissetmelerini sağladı.

Prof. Dr. Uğur Batı Maddeleri ile eğitimin amacının sadece bilgi yüklemek değil bireyin zihinsel gelişimine katkıda bulunmanın önemini vurguladı.  Eğitim sisteminin davranışsal, bilişsel ve değerler eğitimi kapsamında baktığımızda çok az da olsa duyuşsal öğrenme kuramı üzerinde döndüğünü belirtti. Duyuşsal öğrenmenin öz benlik, öz şefkat gibi insan gelişiminde var olması gereken değerlerle var olduğunu fakat  bu öğrenme alanına gerektiği kadar yer verilmediğini belirtti.  Prof. Dr. Uğur Batı sıraladığı maddeler ile öğretmen-yönetici-veli  iş birliği ile öğrenciyi okul kültüründe yetiştirirken -mış gibi yapma, paket çocuk hazırlama, rekabet, kıyaslama, etiket ve daha bir çok olumsuz ağlar ile öğrenci gelişiminde var olması gereken en önemli değerleri göz ardı ettiğimizi vurguladı.

Başarılı olan farklı toplumlarda var olan kolektif kültürün empati, öz şefkat, öz benlik, farkındalık, sebat, tefekkür, dinginlik gibi bireyselleşmeye olanak sağlayan kavramlardan harmanlandığını belirtti. Bizlerin eğitim sisteminin ve kültürümüzün bu kavramlardan uzak olmasından kaynaklı bir eksiklik görüldüğünün altını çizdi. Davranışsal, bilişsel ve duyuşsal temelin üstüne hepsinin bütününü kapsayan nöro fizyolojik yöntemi ( beyin temelli ) doğru yönelsek çok başarılı olacağımızı vurguladı.

Öğrenme yollarının yanında yöneticilerin de eğitim felsefesinin özünü yaşatamadıklarını belirtti.

İyi bir öğretmenin çocuğun öz benliğini, öz saygısını yok etmeyen, Çocuğa tutku aşılayan , merak ettiren birer klavuz olma yetisine sahip olması gerektiğini iletti.

Prof. Dr. Uğur Batı’nın konuşmasında sıraladığı maddelerin derinliği o kadar fazlaydı ki..

Aslında sıraladığı maddeler ile iğneyi de kendimize, çuvaldızı da kendimize batırmamızı sağladı. Ve en önemlisi katılım sağlayan herkese aslında bir farkındalık yarattı.

Tüm eğitimi tekrar kurgulama şansına sahip olsanız ve elinizde sihirli bir değnek olsa ve bunu 10 maddede sıralasanız neleri değiştirirdiniz? 10 maddede neler olurdu?  Sorusu ile katılımcıları derin bir düşünmeye teşvik etti.

Sizler de bu blogu okuduktan sonra bu soruya vereceğiz yanıtlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top